Банковские риски, надзор и аудит

Страница 3

Түйін

Мақалада банктік тәуекелдің себептері мен олардың төмендеу әдісдері, ішкі бақылау мен аудиттің несие мекемелеріндегі тәуекелдің түсуіне әсер етуі қарастырылады.

Страницы: 1 2 3